FacebookE-mail

slider_container_pink_bg
 • slider5
 • slider7
 • slider2
 • slider4
 • slider3
 • slider6
 • slider12
 • slider14
 • slider13
 • slider1

Verbouwing

Wij gaan verbouwen! Wil je meer informatie hierover, op de hoogte blijven van de ontwikkelingen of een donatie doen?

Kijk op www.iksteunaurora.nl 

 

Wij gaan verbouwen!

Verbouwing
Al bijna 20 jaar (sinds 1999) mogen wij ons gelukkig prijzen met een eigen Muziekcentrum aan de Woerd in Driebergen. Afgelopen 20 jaar zijn de orkesten en de muzieklespraktijk fors uitgebreid en daarmee groeien we inmiddels uit ons huidige pand. Het succes heeft positieve kanten, maar voor de nabije en verre toekomst moeten we nu verder investeren. Daarom is er de afgelopen maanden door bestuur en leden nagedacht over de mogelijkheden voor een verbouwing aan de hand van drie belangrijke pijlers:

 • Verbetering van de multifunctionaliteit op sociaal-maatschappelijk en cultureel gebied. We groeien uit ons gebouw. Voor zowel repetities als muzieklessen is meer ruimte nodig. Het zou mooi zijn als we deze ruimte multifunctioneel kunnen inzetten. Zo zouden andere muziekgezelschappen van onze ruimten gebruik kunnen maken, maar ook bijvoorbeeld BSO’s.
 • Verbetering van de akoestiek van het gebouw. Het gebouw is op dit moment akoestisch niet meer bij de tijd en de geluidsdichtheid van de verschillende ruimtes zijn onvoldoende.
 • Verbetering van de duurzaamheid. Het gebouw is op dit moment zeer inefficiënt met energie. Een investering om het gebouw energieneutraal te maken zal dan ook prioriteit hebben. Het plaatsen van een warmtepomp, ledverlichting en zonnepanelen zullen onderdeel uit maken van het plan met een hoge duurzaamheidsambitie.

Samen met Willard de Vries van wdView ontwerp en bouwadvies is een plan uitgewerkt en er zijn gesprekken gaande geweest met verschillende aannemers en installatiebedrijven voor de realisatie. 

Financiering
Met de Gemeente en TRIODOS worden afspraken gemaakt voor de financiering, maar de vereniging zal zelf natuurlijk actief een bijdrage leveren en daarbij ook de gemeenschap van Driebergen-Rijsenburg vragen de plannen te ondersteunen. Deze ondersteuning kan een financiële bijdrage of lening zijn, maar ook kennis of andere donaties in materiele zin zijn uiteraard van harte welkom.

Wilt u helpen? Graag!

Kijk op www.iksteunaurora.nl

fotospotten